Frank BILLET
Hans BRAES
Stef BUYSSE
Yvon COUCKE
Marcel DANIËLS
Jan DE BONDT
Luc DEWELDE
Tonny DIERCKX
Marcel FRANSSEN
Rik GEERTS
Eddy GILISSEN
Relinde JOOSTEN
Freddy LEROY
Freddy MATTON
Luc MOYSON
Bart PAUWELS
Benedict PEETERS
Hugo PEETERS
Luc PEETERS
David POLLET
Roger SELDESLACHTS
Gilbert VAN BELLEGHEM
Geert VANDERMEULEN
Patrick VAN LAMMEREN
Roeland VERBIST
Adriaan VERCAUTEREN

We zijn een vrolijke vriendengroep waar mannen en vrouwen welkom zijn die zich samen met hart en ziel inzetten voor de zwakkeren in de maatschappij in brede zin. Ieder clublid draagt naar best vermogen zijn steentje bij aan de werking van de club en/of de fundraising-activiteiten die worden georganiseerd.

Iedere maand houden we op woensdagavond een vergadering. Deze vergaderingen gaan door in Bertembos, Bosstraat 187 in Bertem.

Daarnaast houden we ook regelmatig werkvergaderingen en komen ook de diverse commissies op regelmatige tijdstippen afzonderlijk bijeen (bv. de sociale commissie, de wijncommissie, …).